Kalendarz

Upcoming events

  • 14-03-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Lublin, dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie.
  • 22

  Zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. Pomiary wibracji oraz osiowanie wałów maszyn wirujących.

  Odkąd zaczęto budować maszyny do celów przemysłowych, a zwłaszcza silniki służące do ich napędu, problemy redukcji i analizy wibracji stały się jednym z zadań w które zaczęli angażować się inżynierowie. Drgania mogą być wynikiem dynamicznych skutków tolerancji wykonania, luzów, tarć tocznych. Często drgania o bardzo małej amplitudzie są w stanie wzbudzić drgania elementu maszyny o częstotliwości rezonansowej.

  Pomiar wibracji maszyn wirujących należy do jednych z narzędzi diagnostycznych, które są w stanie wskazać na pogorszenie kondycji maszyny w przedziale czasu od 1 do nawet 9 miesięcy przed wystąpieniem awarii.

  Na seminarium zostaną poruszone zagadnienia związane z pomiarami i analizą drgań maszyn wirujących, jak i usuwaniem ich niektórych przycznych na praktycznym przykładzie ustawiania współosiowosci maszyn.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 15-03-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Warszawa, dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym
  • 27

  Zapraszamy na bezpłatne seminarium "Analiza jakości energii - normy i narzędzia"!

  Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro – stała się towarem, a jej dotychczasowy odbiorca stał się klientem na rynku energii. Podobnie jak inne towary dostarczane do odbiorcy, energia elektryczna musi spełniać określone parametry jakościowe określone normami.

  - Jak dobrać analizator sieci do aplikacji

  - O czym mówią normy EN50160, IEC61000-4-30

  - W jaki sposób interpretować dane z analizatorów sieci

  - Jak okreśić wolną moc przyłączeniową w sieci elektroenergetycznej

  - Jak namieżyć i zmiejszyć straty dystrybucyjne

   

  Na niniejszym seminarium poza odpowiedziami na powyższe pytania przeprowadzimy również wiele studiów przypadku.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software