Kalendarz

Upcoming events

  • 23-05-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Katowice
  • 45

  Badania termowizyjne stały się jednym z wielu pomiarów diagnostycznych wykonywanych przez zakłady energetyczne. Duża ilość diagnozowanej aparatury elektroenergetycznej, jak i wpływ czynników zewnętrznych na pomiary stawia osobę dokonującą diagnostyki przed szeregiem wyzwań związanych z przeprowadzeniem zobrazowań termowizyjnych, a następnie ich analizą.
  Niniejsze seminarium szczególnie ukierunkowane jest na dyskusje zagadnień związanych z diagnostyką sieci elektroenergetycznych (linii napowietrznych, stacji transformatorowych, rozdzielnic wnętrzowych, stacji GPZ) z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Fluke. Podczas seminarium zostaną pokazane przypadki wykorzystania różnych typów soczewek termowizyjnych, funkcji MuliSharp w diagnostyce GPZtów, a także okienek termowizyjnych. Podczas seminarium zostaną poruszone również aspekty uwzględniania wpływu czynników środowiskowych na pomiary: wpływ wiatru, słońca oraz obciążenia na wyniki pomiarów.
  Uczestnicy podczas części praktycznej będą mogli zapoznać się z metodami pomiarów dokładnej wartości temperatury na powierzchnia o niskiej emisyjności. Na seminarium uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznana się z najnowyszmi przyrządami pomiarowymi dedykowanymi elektroenergetyce tj. analizatory sieci, przyrządy do pomiarów rezystancji uziemień.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 24-05-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Opole
  • 34

  Zapraszamy na bezpłatne seminarium "Analiza jakości energii elektrycznej"!

  Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro – stała się towarem, a jej dotychczasowy odbiorca stał się klientem na rynku energii. Podobnie jak inne towary dostarczane do odbiorcy, energia elektryczna musi spełniać określone parametry jakościowe określone normami.

  - Jak dobrać analizator sieci do aplikacji

  - O czym mówią normy EN50160, IEC61000-4-30

  - W jaki sposób interpretować dane z analizatorów sieci

  - Jak okreśić wolną moc przyłączeniową w sieci elektroenergetycznej

  - Jak namieżyć i zmiejszyć straty dystrybucyjne

   

  Na niniejszym seminarium poza odpowiedziami na powyższe pytania przeprowadzimy również wiele studiów przypadku.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 20-09-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Kraków
  • 45

  Kamery termowizyjne to zawansowane urządzenie optoelektroniczne, które stały się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w przemyśle, budownictwie i działach R&D.

  Rozwój techniki przyzwyczaił nas do stałej miniaturyzacji komponentów elektronicznych.
  Zmniejszające się wymiary urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym przyroście ich mocy często powodują szereg problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem się komponentów. Podczas niniejszego seminarium zostanie zaprezentowana metoda diagnostyki wykorzystująca kamery termowizyjne zaopatrzone w makro soczewki, które pozwalają na zobrazowanie obiektów o rozmiarze nawet 25 mikokronów. W trakcie części praktycznej uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się oprogramowaniem Smart View umożliwiającym analizę obrazu termowizyjnego w czasie rzeczywistym.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 21-09-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Wrocław
  • 30

  Zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. Pomiary wibracji maszyn wirujących.

  Odkąd zaczęto budować maszyny do celów przemysłowych, a zwłaszcza silniki służące do ich napędu, problemy redukcji i analizy wibracji stały się jednym z zadań w które zaczęli angażować się inżynierowie. Drgania mogą być wynikiem dynamicznych skutków tolerancji wykonania, luzów, tarć tocznych. Często drgania o bardzo małej amplitudzie są w stanie wzbudzić drgania elementu maszyny o częstotliwości rezonansowej.

  Pomiar wibracji maszyn wirujących należy do jednych z narzędzi diagnostycznych, które są w stanie wskazać na pogorszenie kondycji maszyny w przedziale czasu od 1 do nawet 9 miesięcy przed wystąpieniem awarii.

  Na seminarium zostaną poruszone zagadnienia związane z pomiarami i analizą drgań maszyn wirujących, jak i usuwaniem ich niektórych przycznych na praktycznym przykładzie ustawiania współosiowosci maszyn.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 18-10-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Poznań
  • 45

  Kamery termowizyjne to zawansowane urządzenia optoelektroniczne, które stały się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w przemyśle, budownictwie i działach R&D.

  Rozwój techniki przyzwyczaił nas do stałej miniaturyzacji komponentów elektronicznych.
  Zmniejszające się wymiary urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym przyroście ich mocy często powodują szereg problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem się komponentów. Podczas niniejszego seminarium zostanie zaprezentowana metoda diagnostyki wykorzystująca kamery termowizyjne zaopatrzone w makro soczewki, które pozwalają na zobrazowanie obiektów o rozmiarze nawet 25 mikokronów. W trakcie części praktycznej uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się oprogramowaniem Smart View umożliwiającym analizę obrazu termowizyjnego w czasie rzeczywistym.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 16-11-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Zabrze
  • 30
  Zapraszamy na bezpłatne seminarium: Silniki i napędy elektryczne - pomiar parametrów.

  Silniki elektryczne zużywają około 60% energii elektrycznej w przemyśle. Często są również jednym z wielu elementów infrastruktury krytycznej w prociesie produkcyjnym, przez co wymagają największej uwagi w utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym.

  - W jaki sposób dokonywać diagnostyki falowników?

  - Czym są i jak mierzyć prądy Sigma i prądy w przewodzie PE?

  - Jak zmierzyć i uniknąć prądów łożyskowych?

  - Jak interpretować dane z wibrometrów?

  - Czy analizatorem sieci możemy zidentyfikować asymetrię wałów?

  Na wszystkie powyższe pytania uzyskają Państwo odpowiedź na naszym seminarium.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

  • 06-12-2017
  • 09:00 - 15:00
  • Katowice
  • 45

  Kamery termowizyjne to zawansowane urządzenia optoelektroniczne, które stały się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w przemyśle, budownictwie i działach R&D.

  Rozwój techniki przyzwyczaił nas do stałej miniaturyzacji komponentów elektronicznych.
  Zmniejszające się wymiary urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym przyroście ich mocy często powodują szereg problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem się komponentów. Podczas niniejszego seminarium zostanie zaprezentowana metoda diagnostyki wykorzystująca kamery termowizyjne zaopatrzone w makro soczewki, które pozwalają na zobrazowanie obiektów o rozmiarze nawet 25 mikokronów. W trakcie części praktycznej uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się oprogramowaniem Smart View umożliwiającym analizę obrazu termowizyjnego w czasie rzeczywistym.

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz upominek.

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software