Webcasts

Thermography
Power Quality
Portable Oscilloscopes

Thermography

Learn how to benefit from thermography in your work

Thermography can increase the effectiveness of your work. And Fluke has made it really easy to use, so you can quickly benefit from it in troubleshooting, maintenance and diagnostics. A thermal imager has become an essential tool in HVAC, civil engineering, plumbing and all disciplines where a thermal image of a component, installation, situation or building reveals practical information you can act on. To help you understand the technology, Fluke has launched a series of application-specific webcasts.

Choose the webcasts that suit your work

These webcasts from the Fluke Academy bring you up to date on using thermal imagers in your daily work. You can register to view them at a time that suits you.

  Qualitative electrical Inspection - learn more about how a Fluke Thermal Imager can help you to identify the presence of faults in your equipment.
     
  Detect electrical energy Losses - learn more about how Fluke Thermography helps you to detect electrical energy loss.
     
  Inspecting electromechanical equipment - learn how you can extend the lifetime of your machinery with Fluke Thermography

  Building Heat Losses - learn about insulation, air infiltration and thermal bridging issues, and see how you can identify the common causes of heat losses
     
  HVAC - learn how to use thermal imaging to investigate heating and cooling systems, and get tips on improving equipment operation and efficiency
     
  Plumbers - see how a thermal imager can help you detect hidden leaks and moisture, and get tips on carrying out inspections and restorations
     
  Roofers - understand the benefits of thermography in roofing applications for most types of roof, and get practical tips on carrying out inspections

 


Power Quality

Power Quality

This Webinar will present the essential concepts in order to develop a complete Power Quality analysis of an installation. You will learn about the perturbations that affect to the power supply considering the amplitude, frequency, harmonic distortion, flicker and unbalance from a measuring and quantification point of view. You will also learn about the applicable international standards (EN50160, IEC61000-4-30), which are the reference for the power quality studies. Finally, you will get indications about the instruments for power quality recording and analysis, their characteristics and applications.

Load study

This Webinar will present the essential concepts about Electrical energy consumption and load study , in order to monitor and optimize the electrical installation of a facility , prevent problem and take the right decisions . Finally, you will get indications about the instruments for Power recording and analysis.

 

Portable Oscilloscopes

  Część A: Teoria działania oscyloskopów (.swf) »
W tej części zamieszczono podstawową wiedzę teoretyczną o działaniu oscyloskopów cyfrowych. Przedstawiono tu podstawowe funkcje, takie jak próbkowanie, głębokość pamięci, wyzwalanie, czułość pionowa, odchylanie w poziomie i izolacja wejścia.
     
Część B: Rejestrowanie i analizowanie nieznanych przebiegów (.swf) »
Zaprezentowane tu zostało w kilku prostych krokach rejestrowanie i analizowanie stabilnego kształtu przebiegu. Obserwując kształt przebiegu, skąd wiadomo czy jest on prawidłowy, czy nie? Należy zwrócić uwagę na kluczowe elementy danego przebiegu, aby zrozumieć podstawy ich analizy, rozpoznając tym samym parametry jakościowe badanego przebiegu.
   
Część C: Techniki rejestrowania anomalii w przebiegach (.swf) »
Jak wychwycić zakłócenia występujące nieregularnie? W ostatniej części zaprezentowane zostały funkcje oscyloskopu oraz techniki rejestrowania anomalii i zakłóceń w przebiegach. Poznasz tu bardzo ciekawe podpowiedzi i sztuczki, pomocne przy rejestrowaniu nieregularnych zdarzeń.

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software